Tag: bestuursakkoord

  • Studenten in coalitie Noorderzijlvest
    Studenten in coalitie Noorderzijlvest

    Student & Water is onderdeel van de coalitie die komende vier jaar het waterschap Noorderzijlvest bestuurt. We hebben een akkoord gesloten met Water Natuurlijk, de combinatie Geborgd Ongebouwd – CDA – VVD, Geborgd Natuur en de PvdA. Alle plannen voor de komende vier jaar staan beschreven in “De Waarde van Water”, het nieuwe coalitieakkoord.

    Read more