Recreatie

Alle thema’s

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van recreatieplassen, natuur- en andere watergebieden. Het is belangrijk dat de waterkwaliteit van deze waterlichamen goed blijft, zodat mensen kunnen blijven genieten van het water. De waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland, dus ook in ons waterschap, is onvoldoende. Dit gaat over het water waar we bijvoorbeeld in zwemmen, roeien, of zeilen.

Meer recreatie

Op dit moment zijn er beperkte mogelijkheden voor recreatief zwemmen in en rondom de stad Groningen. Waterschap Noorderzijlvest controleert het zwemwater in de zomer op minder dan 20 plaatsen, waarvan er veel bij het Lauwersmeer in de buurt liggen. Het beperkte aanbod aan zwemlocaties leidt tot overvolle (stads)stranden waarbij geluidsoverlast en troep terugkerende problemen zijn. Door meer recreatiemogelijkheden te creëren in Groningen en omliggende gebieden zullen bezoekers meer verspreid worden. Dit is beter voor de leefbaarheid en zal er ook voor zorgen dat minder mensen op niet aangewezen plekken gaan zwemmen in de natuur.

Het waterschap heeft verschillende waterlichamen in haar bezit en is verantwoordelijk voor het beheer & onderhoud. Deze private locaties van het waterschap kunnen worden ingezet voor dit doel. Hiervoor is een wijziging in het bestemmingsplan nodig, daarom zouden we graag met de gemeente(raden) aan tafel gaan om onze plannen en de mogelijkheden te bespreken.

Wat willen we doen?

  • Meer recreatiemogelijkheden in het waterschap met betere controle van het zwemwater
  • Onderhoudswegen van het waterschap openstellen voor wandelaars en fietsers
  • Natuurstroken en gebieden in het bezit van waterschap Noorderzijlvest openstellen

Bestaande recreatie

Mensen die in de zomer gebruik willen maken van de recreatiemogelijkheden in en rondom de stad Groningen zullen het probleem herkennen; wakker worden met een nieuwsbericht dat een of meer zwemplassen zijn gesloten vanwege blauwalg of zwemmersjeuk. Student & Water wil dat er op deze plekken een betere controle van de waterkwaliteit komt zodat deze problemen op langere termijn zullen uitblijven. Met het verbeteren van de waterkwaliteit kan ook water- & vissport gerust gebruik blijven maken van deze wateren.

Wat willen we doen?

  • Waar nodig onderhoud verrichten en een verbeterde inrichting van de gebieden realiseren
  • Innovatieve oplossingen gebruiken; denk hierbij aan technologische ingrepen in samenwerking met de RUG en Hanzehogeschool
  • Blauwalg sneller aanpakken door frequente metingen van zwemplekken