Standpunten

Student & Water is een vernieuwende, jonge partij. We richten ons op het verjongen en het toekomstbestendig maken van waterschap Noorderzijlvest. We vinden dat er in waterschap Noorderzijlvest een nieuwe wind moet waaien: één die jongeren een stem geeft, diverser, en duurzamer is. In ons verkiezingsprogramma geven wij richting aan die nieuwe wind.

Thema’s

Recreatie

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van recreatieplassen, natuur- en andere watergebieden. Het is belangrijk dat de waterkwaliteit van deze waterlichamen goed blijft, zodat mensen kunnen blijven genieten van het water.

Diversiteit & betrokkenheid

Klimaatverandering zal de grootste uitdaging worden voor juist onze jongeren. De keuzes die nu worden gemaakt beïnvloeden de toekomst, en daarmee ook direct ónze toekomst. Het beleid van waterschap Noorderzijlvest moet ook rekening houden met jongeren en studenten.

Duurzaamheid

De waterschappen spelen een belangrijke rol in het garanderen van de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van onze omgeving. Klimaatverandering gaat voor grote veranderingen zorgen. Samenwerking, innovatie en technologie moeten centraal komen te staan binnen de waterschappen om te kunnen anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering.